Kitap Cevapları

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite Sayfa 8-20 Cevapları, (Sayfa 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 )

5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 1.Ünite Sayfa 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

5.Sınıf Özgün Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 8 Cevabı 

1A.Match the flags with the countries.
1 A. Bayrakları ülkelerle eşleştirin.
1.Canada : Kanada
2.Turkey : Türkiye
3.Brıtaın : Britanya
4.Indıa : Hindistan
5.Spaın : İspanya 
 
 
5.Sınıf Özgün Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 9 Cevapları 
 
1B. Listen and complete the speech bubbles. Use the countries and nationalities below.
1B. Konuşma balonlarını dinleyin ve tamamlayın. Ülkeleri kullanın.
Hi! I’m Chole                      Hi! I’m Mert                           Zahid        
I’m form Canada                I’m from Türkiye                  India
I’m Canadian                      I’m Turkish                          Indian
Jake                                  Hi I’m Alma and this is my friend Estela.
Britain                              We are from Spain.   
British                              We are Spanish 
 
 
5.Sınıf Özgün Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevabı 
 
2B. Fill in the ‘YOU’ part in the table above with your personal information. Then, introduce yourself.
2B. Yukarıdaki tablodaki “SİZ” bölümünü kişisel bilgilerinizle doldurun. Sonra, Kendini tanıt.
 
                                Carol                             Chao 
Age                          11                               10
Country                  Usa                             China
Nationality             American                    Chinese
Language(s)           English                       Chinese , English 
3A. Listen and complete the song with the words below.
3 A. Şarkıyı aşağıdaki sözcüklerle dinleyin ve tamamlayın.
1.world   /   2.live   /3.Countries   /   4.Speak   /   5.languages   /   6.all like   /   7.world   /   8.like   
 
 
5.Sınıf Özgün Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı 
 
4A. Go to page 147. Choose a role card and cut it out.
4A. Sayfa 147’ye gidin. Bir rol kartı seçin ve kesin.
4B. Work in pairs. Read the information on your role cards and make a short dialogue. You can use the questions below.
4B. İkili çalışın. Rol kartlarınızdaki bilgileri okuyun ve kısa bir diyalog kurun. Aşağıdaki soruları kullanabilirsiniz.
4C. Now, introduce yourself and your new friend.
4C. Şimdi kendinizi ve yeni arkadaşınızı tanıtın.
 
 
5.Sınıf Özgün Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı
 
5A. Which classes do you like? Draw.
5A. Hangi dersleri seviyorsun? Çizin.
5B. Work in small groups. Look at your symbols above. Ask and answer about the classes you like/dislike.
5B. Küçük gruplar halinde çalışın. Yukarıdaki sembollerinize bakın. Sor ve cevapla Sevdiğiniz / sevmediğiniz sınıflar.
 
 
5.Sınıf Özgün Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları 
 
5C. Read the timetable and complete the dialogue.
5C. Zaman çizelgesini okuyun ve diyaloğu tamamlayın.
 
 
5.Sınıf Özgün Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları 
 
 
5D. Complete the text with your personal information.
5D. Metni kişisel bilgilerinizle doldurun.
6A. Listen and circle the correct choice.
6A. Dinleyin ve doğru seçimi daire içine alın.
1.B    /   2.C   /   3.B   /   4.A   /   5.B   /    6.C    
 
 
5.Sınıf Özgün Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları
 
Activity 1
Look at the pictures and write the countries.
Resimlere bakın ve ülkeleri yazın.
 
1.Türkiye
2.Britain
3.Italy
4.France
5.Germany
6.The Usa
Activity 2
Write the missing letters and find the classes.
Eksik harfleri yazın ve sınıfları bulun.
1.Maths
2.Science
3.English
4.Art
5.Social studies
6.Physical education
 
5.Sınıf Özgün Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları 
 
Activity 3
Complete the texts with the information in the table.
Metinleri tablodaki bilgilerle tamamlayınız.
Write about your best friend. Look at the examples in Activity 3.
En iyi arkadaşın hakkında yaz. Etkinlik 3’teki örneklere bakın.
This is my best friend.She is 11 years old.She is from Bursa, Turkey. She is Turkısh. She can speak only Turkish but  we are learning English together.Her favourite classes are science and maths.
 
 
5.Sınıf Özgün Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları 
 
Activity 5
Read the telephone conversation and complete Peter’s timetable.
Telefon konuşmasını okuyun ve Peter’ın zaman çizelgesini tamamlayın.
 
 
5.Sınıf Özgün Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları 
 
Activity 6
Look at Peter’s timetable in activity 5 and answer the questions.
Peter’ın 5. faaliyetteki zaman çizelgesine bakın ve soruları cevaplayın.
1.Maths, science and double P.E
2.On Monday and on Wednesday.
3.No, he doesn’t
4.French and I.T
5.Twenty classes.
Activity 7
Look at the pictures. Colour the boxes and make sentences.
Resimlere bakın. Kutuları boyayın ve cümleler kurun.
1.Pelin likes music.She can play pıano.
2.Mark enjoys science.He can do experiments.
3.Steve, Jack and Mert love P.E. They can play basketbal.
 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

basla
bitir
Başa dön tuşu