AYTKonu Anlatımları

AYT Edebiyat Sözlü Anlatım Türleri Konu Anlatımı

Sözlü anlatım türleri Mülakat, söylev, münazara, forum  panel, açık oturum ve sempozyumdan oluşmaktadır. Fulyahoca.com edebiyat ders notlarından derlenen konu Anlatımı ve PDF dosyası aşağıdaki yazımızda bulunmaktadır.

Mülakat (Görüşme)

*Tanınmış veya alanında söz sahibi bir kimsenin belirli konulardaki görüşlerini öğrenmek

amacıyla soru-cevap şeklinde yapılan yüz yüze konuşmalardır.

*Genellikle gazete ve dergilerde yayımlanır.

*Görüşmeye katılacak kişiyle ön görüşme yapılmalı; bu kişiye mülakatın yeri, zamanı, amacı bildirilmelidir.

*Mülakat yapacak kişi konuyla ve kişiyle ilgili yeterli bilgiye sahip olmalıdır.

*Konunun sınırları iyi çizilmelidir. Sorular iyi seçilmeli ve mülakat bittiğinde tüm sorular cevap bulmalıdır.

*Görüşme yapılan kişinin duygu ve düşünceleri değiştirilmeden yazıya geçirilmelidir.

Söylev (Nutuk,Hitabet)

*Bir topluluğu etkileyip yönlendirmeyi amaçlayan coşkulu konuşmalardır.

*Söylevi yapacak kişinin diksiyonunun iyi olması; jest ve mimiklerini, el kol hareketlerini

etkili kullanması ve ses tonunu iyi kontrol etmesi gerekir.

*Konuşmacı konuşacağı topluluğu iyi tanımalı, ne söyleyeceğini bilmelidir.

*Söylev bir kağıttan da okunabileceği gibi, kısa notlar alan konuşmacının metne bağlı kalmadan, samimi ve coşkulu bir şekilde konuşması ile de olabilir.

Konferans

*Herhangi bir konuda açıklama ve öğretme amacıyla dinleyiciler karşısında yapılan konuşmadır.

*Konferansı veren kişi alanında uzman olmalıdır.

*Sıkıcı konuşulmamalı, özellikle çok uzun konuşmalardan kaçınılmalıdır.

*Konferansı tek bir kişi verir ve dinleyiciler konuşmaya dahil olmaz. Ancak konferansın sonunda dinleyiciler soru sorabilir.

*Konferansın amacı bilgi verme olduğu için açık ve anlaşılır bir ifade benimsenmelidir.

Açık Oturum

*Geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun uzmanları tarafından bir başkan yönetiminde dinleyici grubu önünde tartışılmasıdır.

*Ele alınan konuyla ilgili bir sonuca ulaşılmaya çalışılır.

*Konuşmacı sayısı 3-5 arasındadır.

*Başkanın konu hakkında bilgili olması, konuşmacılara eşit süre vermesi, tarafsız olması, konu dışına çıkılmasını engellemesi, konuşmacıları sorularıyla yönlendirerek gerektiğinde kısa değerlendirmeler yapabilmesi gerekir.

*Başkan konuşmalar sırasında not alır ve sonunda konuşmaları özetler.

*Bir salonda izleyici önünde ya da televizyonda izleyiciler olmadan da yapılabilir.

Panel

*Toplumu ilgilendiren bir konunun, dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde uzmanlar tarafından tartışılmasıdır.

*Konuşmacılar bir başkan yönetiminde konuşturulur. Konuşmacıların konuşma süresi 10-15 dakika ile sınırlıdır.

*Resmiyetten uzak samimi bir hava vardır.

*Panel sonunda başkan tarafından dinleyicilere soru sorma ve görüşlerini açıklama imkanı verilirse panel “forum”a dönüşür.

Forum

*Herkesi ilgilendiren bir konu üzerinde, bir başkan yönetiminde farklı gruplardan

dinleyicilerin söz sırası alarak yaptıkları tartışmalardır.

*Panelin devamı niteliğindedir. Panelden sonra forum yapılacaksa başkan tarafından

dinleyicilere duyurulmalıdır.

*Forumun sonunda başkan konuşulanları özetler.

Sempozyum (Bilgi Şöleni)

*Bir konunun çeşitli yönleri üzerinde, konunun uzmanları tarafından, bildiri hazırlanarak sunulmasıyla gerçekleştirilen tartışmalardır.

*Diğer tartışma türlerine göre bilimsel değeri daha yüksektir.

*Konuşmacı sayısı en fazla 6 olabilir.

*Birkaç oturumdan oluşabilir, her oturumda başkan değişir, bazen birkaç gün sürebilir.

*Sunulan bildiriler ve alınan kararlar bilimsel değer taşır ve bu yüzden basılarak kamuoyuna duyurulur.

*Ciddi, bilimsel bir tavır ve açıklayıcı anlatım kullanılır.

Münazara

*Seçilen herhangi bir konu üzerinde, farklı iki düşüncenin, bir jüri önünde iki grup arasında tartışılmasıdır.

*Jüride en az 3 kişi olmalıdır.

*Bir başkan yönetiminde gerçekleşir.

*Diğer tartışma türlerine kıyasla bir yarışma havası içindedir.

*Gruplar en fazla 4 kişiden oluşur.

*Her grubun bir sözcüsü olur.

*Sözcüler arkadaşlarını tanıtır, konunun hangi yönü üzerinde duracaklarını belirtir.

*Katılımcılar konuşmasını bitirdikten sonra, son söz olarak sözcüler savunmalarını gerçekleştirir ve tartışma biter.

*Jüri bir değerlendirme yapar ve kazananı ilan eder.

AYT Edebiyat Sözlü Anlatım Türleri PDF İndirmek için bağlantıya tıklayın. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

basla
bitir
Başa dön tuşu