Konu AnlatımlarıTYT

Doğa ve İnsan Konu Anlatımı PDF

TYT Coğrafya Doğa ve İnsan konu anlatımı, doğa ve insan konu anlatımı pdf dokümanı ile birlikte aşağıda derlenmiştir.

Bu yazımızda göreceğimiz alt başlıkla şu şekilde

olacaktır:

✅ İnsan, Doğa ve Coğrafya

✅ Muhteşem Dörtlü

✅ Coğrafyanın Bölümleri

✅ Coğrafyanın İlkeleri

 

Dağlar, denizler, ormanlar, hayvanlar, güneş gibi oluşumunda insan etkisi olmayan, doğada bulunan her şey doğal unsurlar içinde yer almaktadır.

İnsanların doğada ihtiyaçlarını karşılamak için yapmış olduğu her faaliyet ise beşeri unsurlar içinde yer almaktadır.

Doğanın İnsana Etkisine Örnekler

Doğanın insana etkilerini en somut şekilde anlatan örnekler aşağıda yer almaktadır.

♦ Ilıman iklim kuşağında nüfusun yoğun olması

♦Dağlık alanlarda nüfusun seyrek olması

♦ İklimin elverişli olduğu alanlarda tarımsal faaliyetlerin yoğun olması

♦ Soğuk ve sıcak iklim bölgelerinde giyim, beslenme, barınma alışkanlıklarının farklı olması

♦Okyanus kıyılarında balıkçılık faaliyetlerinin yoğun olması

♦Engebeli alanlarda yol yapım maliyetlerinin yüksek olması

♦ Güneşlenme süresinin fazla olduğu alanlarda tarım ve turizmin daha yoğun olması.

Doğanın İnsana Etkisine Örnekler

Şimdi de doğanın insana olan etkilerini daha iyi anlamak için aşağıdaki örnekleri inceleyin.

♦ Fosil yakıt kullanımının çevresel etkileri

♦ Orman tahribatının çevresel etkileri

♦ Şehirleşmenin artmasıyla tarım alanlarının ve ormanlık alanların hızla daralması

♦ Ulaşım faaliyetleri için yapılan yollar, tüneller, köprüler ve kanalların çevresel etkileri

♦ Tarım, enerji ve su ihtiyacı için yapılan barajların çevresel etkileri

♦Sulak alanların tarım faaliyetleri için kurutulmasının çevresel etkileri

Coğrafya Nedir?

İnsanlar ve doğal unsurlar arasındaki karşılıklı etkileşimi inceleyen bilim dalına coğrafya denir. Coğrafya yeryüzündeki insan faaliyetlerini ve doğa olaylarını inceler ve bunlar arasında ilişki kurar.

Coğrafyanın Alt Dalları

Görsel ekle.

Fiziki Coğrafyanın Bölümleri

Jeomorfoloji: Yer kabuğunun yüzeyinde görülen yer

şekillerini inceleyen bilim dalı

Hidrogafya: Yeryüzündeki su varlığını inceleyen bilim

dalı

Klimatoloji: Yeryüzünde görülen iklim olaylarını inceleyen bilim dalıdır

Biyocoğrafya: Canlıların yeryüzünde dağılışlarını inceleyen bilim dalı.

Coğrafyaya Yardımcı Bilim Dalları

Jeoloji: Yer kabuğunun yapısını inceler

Jeofizik: Fizik ilkelerini kullanarak yerküreyi, hidrosferi, atmosferi ve uzayı inceler

Jeodezi: Yerin şeklini tespit ve yeryüzünü ölçme işlemlerini konu alır

Pedoloji: Toprak oluşumunu ve türlerini inceler

Litoloji: Taşların kayaçların oluşumunu ve türlerini inceler.

Hidroloji: Suların yerküre üzerindeki dağılımını ve özelliklerini inceler.

Potamoloji: Akarsuları inceler.

Limnoloji: Göllerin oluşumlarını ve fiziksel kimyasal özelliklerini inceler.

Oseonografya: Okyanusları ve denizleri inceler.

Hidrojeoloji: Yeraltı sularını inceler.

Meteoroloji: Hava olaylarını, hava durumunu inceler.

Botanik: Bitkilerin özelliklerini inceler.

Zooloji: Hayvan topluluklarını inceler.

 

Muhteşem Dörtlü

ATMOSFER:

Yeri çepeçevre saran ve hayati derecede öneme sahip çeşitli gazlardan oluşan tabakadır.

HİDROSFER:

Okyanus, deniz, göl, akarsu, buzullar, yer altı suları gibi su varlığına verilen isimdir.

LİTOSFER:

Yerkürenin çeşitli kayaçlardan oluşan en dış katmanıdır.

BİYOSFER:

Atmosfer, hidrosfer ve litosfer içinde yaşayan tüm canlıları ifade eder.

Coğrafyanın İlkeleri

Dağılış İlkesi: Coğrafyada incelenen olayların, konuların yatay ya da dikey yönde dağılışı ile zaman içinde dağılışını inceler.

Bağlantı İlkesi (Karşılıklı İlgi): Coğrafyada incelenen olayların birbiriyle karşılıklı etkileşimini, bağlantılarını, ilgilerini ifade eder.

Nedensellik İlkesi: Coğrafyada incelenen olayların oluşum sebeplerinin ve sonuçlarının araştırılması ve ortaya çıkarılması nedensellik ilkesidir.

TYT Coğrafya Doğa ve İnsan Konu Anlatımı PDF İndir!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

basla
bitir
Başa dön tuşu