AYTKonu Anlatımları

İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı Konu Anlatımı PDF İndir

İSLAM ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI (İLK ESERLER) konu Anlatımı ve PDF dokümanı fulyahoca sitesinden alınmış ve sizler için aşağıda derlenmiştir.

Kutadgu Bilig

*1069-1070 yılları arasında Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.

* “Mutluluk Veren Bilgi” anlamındadır.

*Hakaniye lehçesi ile yazılmış didaktik bir eserdir.

* İslamiyet etkisindeki ilk yazılı üründür.

*Aruz ölçüsüyle, mesnevi biçiminde yazılmıştır.

*İnsanlara mutluluğu elde edebileceği doğru yolu göstermek ve hükümdara siyasi öğütlerde bulunmak için yazılmıştır.

*Devlet yönetimi hakkında düşünce ve öğütler içerdiği için bir siyasetname özelliği taşır.

*Alegorik bir eserdir.

Divan ü Lügat-it Türk

*1072-1074 yılları arasında Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.

*Eser Araplara Türkçeyi öğretmek için kaleme alınmıştır.

*Türkçe-Arapça bir sözlük olarak düzenlenmiştir.

*Türkçenin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabıdır.

*Eserde Türk milleti, Türk boyları, Türkçe, Türk folkloru, Türklerin yaşayış tarzı gibi birçok bilgiye yer verilmiştir.

*Eser aynı zamanda İslamiyet öncesi sav,sagu,koşuk,destan örnekleri de içerir.

Atabetü’l Hakayık

*12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır.

* “Hakikatlerin Eşiği” anlamına gelir.

*Hakaniye lehçesi ile yazılmış olan eserde Arapça ve Farsça kelimeler de sıkça kullanılmıştır.

*Eserde ilmin önemi, alçakgönüllülük, nefis terbiyesi, cömertlik, kibir gibi konular üzerinde durulmuştur.

*Aruz ölçüsü ile yazılmıştır.

Divan-ı Hikmet

*Ahmet Yesevi tarafından 12. yüzyılda yazılmıştır.

*Ahmet Yesevi’nin “hikmet” adını verdiği dini-tasavvufi şiirlerini topladığı eseridir.

*Hakaniye Lehçesi ile yazılmıştır.

*Nazım birimi dörtlüktür ve hece ölçüsü ile yazılmıştır.

*İslamiyet’in esasları, tasavvuf, güzel ahlak, kıyamet halleri gibi konular işlenmiş;

peygamberlerin mucizeleri, evliyaların menkıbeleri anlatılmıştır.

*Lirik ve didaktik özellikler taşıyan şiirlerde yalın bir dil ve canlı bir üslup kullanılmıştır.

Dede Korkut Hikâyeleri

*Destan geleneğinden halk hikâyelerine geçişin en önemli örneğidir.

*12 hikâyeden oluşur, hikâyeler birbirinden bağımsızdır.

*Bu hikâyelerde Oğuz Türklerinin yaptığı savaşlar, Oğuz boyları arasındaki anlaşmazlıklar, iç ve dış savaşlar destansı bir üslupla anlatılmıştır.

*Yalın bir Türkçe ile yazılmıştır.

*Dede Korkut her hikâyede ortaya çıkar, sorunları giderir, çocuklara isim koyar, dua ederek hikâyeyi bitirir.

*Müslüman Oğuzların İslamiyet’e geçiş süreci, kadına verdikleri değer, Orta Asya’daki

Türklerin yaşayışı hakkında bilgiler vermesi bakımından önemlidir.

İslamiyet Etkisinde Türk Edebiyatı PDF indir! 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

basla
bitir
Başa dön tuşu